ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2008 ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προκυρήσεις & Προσκλήσεις Ανακοινώσεις Ενεργές Δράσεις
Greek Version Coming soon
Προγράμματα ανά κατηγορία ενέργειας
Επιλέξτε την κατηγορία ενέργειας...
Απασχόληση
Δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας »
Κατάρτιση
Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και προκατάρτισης »
Υποστήριξη
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών »
Προγράμματα ανά ομάδα ωφελουμένων
Επιλέξτε την ομάδα ωφελουμένων που σας ενδιαφέρει...
Ανεργοι Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
Απασχολούμενοι Επιχειρήσεις
Γυναίκες Φορείς Υλοποίησης
 
Created by Ogilvy Interactive Τελευταία Ενημέρωση: 20/7/2011 Χρήσιμες Διευθύνσεις | Επικοινωνία | Χάρτης Ιστοσελίδας | Όροι Χρήσης