ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΈΡΓΟΥΣ: ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ (STAGE) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΤΟΜΈΑ 2006

Πρόγραμμα για ανέργους: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων (Stage) σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 2006 Απασχόληση Στόχος του προγράμματοςΣκοπός του προγράμματος…

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ

Στόχος προγράμματος Η πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανέργων ναυτικών προκειμένου να ναυτολογηθούν επί εμπορικών πλοίων. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα To πρόγραμμα απαυθύνεται σε…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή του έργου Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 25.000.000 € και περιλαμβάνει 275 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ

Προγραμμα ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σύντομη Περιγραφή Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση…