ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΈΡΓΟΥΣ: ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ (STAGE) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΤΟΜΈΑ 2006

Πρόγραμμα για ανέργους: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων (Stage) σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 2006 Απασχόληση Στόχος του προγράμματοςΣκοπός του προγράμματος…