ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΈΡΓΟΥΣ: ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ (STAGE) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΤΟΜΈΑ 2006

Πρόγραμμα για ανέργους: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων (Stage) σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 2006 Απασχόληση Στόχος του προγράμματοςΣκοπός του προγράμματος…

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ

Στόχος προγράμματος Η πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανέργων ναυτικών προκειμένου να ναυτολογηθούν επί εμπορικών πλοίων. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα To πρόγραμμα απαυθύνεται σε…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ

Προγραμμα ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σύντομη Περιγραφή Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση…