ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή του έργου Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 25.000.000 € και περιλαμβάνει 275 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα…