ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2008 ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προκυρήσεις & Προσκλήσεις Ανακοινώσεις Ενεργές Δράσεις
Greek Version Coming soon
Προσκλήσεις ΕΠΑΝΑΔ
        Επιλέξτε ενότητα...
Κατηγορίες Προγραμμάτων
Ομάδες Κοινού
 
   
  Εκτύπωση Σελίδας

Προσκλήσεις Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης (3η Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Συμπλήρωση και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Προτεινομένων Πράξεων για την « Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Ανακοίνωση

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Παράταση ως 18 Ιουλίου 2011 της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" της ΕΥΔ του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στις περιφέρειες:Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ.Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου, Κεν. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας

Κατεβάστε το αρχείο

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Γ' για τους Δικαιούχους που πρόκειται να υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια της Πρόσκλησης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Εντυπο Πρόσκλησης (2η Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ» (voucher)

Εντυπο Πρόσκλησης (2η Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης


ΕΣΔΕΚΔείτε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Τροποποίηση)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Εντυπο Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη)

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Ανακοίνωση

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα Πρόσκλησης

Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας

Εντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας

 
Δείτε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά Εγγραφα

 


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά ΕγγραφαΔείτε το αρχείο


Κατεβάστε το αρχείο

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Εντυπο Πρόσκλησης

Σχετικά ΕγγραφαΔείτε το αρχείο


Κατεβάστε το αρχείο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Σχετικά Εντυπα

Συνοδευτικά Έγγραφα


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

http://www.eetaa.gr/paidikoi_stathmoi/2010-07-30_oristika-gynaikwn


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

Σχετικά Αρχεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ 23/07/2010 έως την Τετάρτη 28/07/2010, εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 14:30μμ.

Κατεβάστε το αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

προς τις Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους, στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α )


Εντυπο πρόσκλησης


Δελτίο Αιτήματος


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης

Δείτε το αρχείο


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» προς τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α )

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης
Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών - "one-stop shops"

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης
Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησηςΔείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Προγράμματα υποχρεωτικής - εγγυημένης απασχόλησης

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησηςΔείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες - παλιννοστούντες - πρόσφυγες και λοιπούς άνεργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων βάσει στοχευμένης ηλικιακής και κλαδικής προσέγγισης.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Εργα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησηςΔείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Υποβολή πρότασης πράξης σχετικά με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης
Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησηςΔείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Υποβολή προτάσεων πράξεων που αφορούν τη Συστημική Παρέμβαση 1 "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον Καθορισμό ων Αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α."

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης

Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησηςΔείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων προκατάρτισης - κατάρτισης ανέργων ΕΚΟ σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικής για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ για την Έκδοση των Σχετικών Θεσμικών & Κανονιστικών Διατάξεων, στο Πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Ε.Π.

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης


Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση για τη Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης
Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση για Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών - "one-stop shops"

Εντυπο πρόσκλησης


Συνοδευτικά έγγραφα πρόσκλησης
Δείτε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο

2/9/2009: Πρόσκληση για αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών - "one-stop shops".


Κατεβάστε το αρχείο

28/8/2009: Πρόσκληση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση.


Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Προκατάρτισης - Κατάρτισης ανέργων ΕΚΟ σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.


Δείτε το αρχείο

27/7/2009: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη Συστημική Παρέμβαση 11 "Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ.


Δείτε το αρχείο

3/06/2009:Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων


Κατεβάστε το αρχείο

14/04/2009: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη Συστημική Παρέμβαση 1 "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας - Σύστημα 1 Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α" της ΕΥΔ του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"


Κατεβάστε το αρχείο

08/04/2009: Πρόσκληση πράξης της Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»


Δείτε το αρχείο

06/04/2009: Πρόσκληση πράξης της Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

 

Δείτε το αρχείο

02/02/2009: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 69.02.01 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», των αξόνων προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 69).


Κατεβάστε το αρχείο

30/01/2009: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 73.02.01 «Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 73).

Κατεβάστε το αρχείο

23/12/2008: Πρόσκληση κατηγοριών πράξεων 85.01.01, 86.01.01 και 86.01.02 «Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αξιολόγηση, Πληροφόρηση - Δημοσιότητα», των αξόνων προτεραιότητας 16, 17 και 18 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματικές Προτεραιότητες 85 και 86).


Κατεβάστε το αρχείο

06/11/2008: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 66.01.06 «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων βάσει στοχευμένης ηλικιακής και κλαδικής προσέγγισης», των αξόνων προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 66)."

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Κρήτης για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατεβάστε το αρχείο

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο προς Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων "Συστημικών Παρεμβάσεων" των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013

Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση πράξης Τεχνικής Βοήθειας στα πλαίσια του ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Δείτε το αρχείο

Προσκλήσεις Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας στα πλαίσια του ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Δείτε το αρχείο

Πρόσκληση Πράξης Τεχνικής Βοήθειας στα πλαίσια του ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Δείτε το αρχείο

18/07/2008: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 66.01.06 «Προγράμματα υποχρεωτικής - εγγυημένης απασχόλησης», των αξόνων προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 66).


Προκήρυξη


Συνοδευτικό Προκήρυξης


Αποφάσεις Ενταξης

Κατεβάστε το αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

Κατεβάστε το αρχείο


Κατεβάστε το αρχείο

18/07/2008: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 71.01.01 «Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας», των αξόνων προτεραιότητας 10, 11 και 12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 71).

Κατεβάστε το αρχείο

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"


Συνοδευτικό Προκήρυξης

Δείτε το αρχείο

Δείτε το αρχείο

26/06/2008: Πρόσκληση κατηγορίας πράξης 69.02.01 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», των αξόνων προτεραιότητας 7, 8 και 9 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Θεματική Προτεραιότητα 69).

Κατεβάστε το αρχείο

Created by Ogilvy Interactive Χρήσιμες Διευθύνσεις | Επικοινωνία | Χάρτης Ιστοσελίδας | Όροι Χρήσης